ТЕХНО КОНСУЛТ 2000

ТЕХНО КОНСУЛТ 2000

ул. Мильо Войвода 11
Пазарджик,
България
24.3254581
42.1805025
UserLikes
Име: ТЕХНО КОНСУЛТ 2000
Адрес: Пазарджик, ул. Мильо Войвода 11
Телефони: text to imagetext to imagetext to imagetext to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.facebook.com/konsult2000
E-mail: text to image
Отрасъл: Газификация и отопление
Дейност:

Изпълнение на СМР на граждански, промишлени и енергийни обекти

Ключови думи: строителство, строителни услуги, строителна фирма, строителна фирма в пазарджик, енергийно оборудване

Услуги

 • Газопроводи

  Техно-консулт 2000 ЕООД изгражда:
  - Газопроводи за високо и ниско налягане и съоръженията към тях
  - Газификация на населени места

  Техно-консулт 2000 ЕООД участва успешно в изграждането на газоразпределителните мрежи от проект Тракия газ, стартирал на 18.02.2005 г. с издаването на лицензии на Ситигаз България АД от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, за обществените услуги разпределение на природен газ и обществено снабдяване с природен газ. Положени са десетки километри газопровод за газоснабдяването на Общините Пловдив, Септември,Белово,Стамболийски,Кричим,Раковски и Чирпан.

  Газоразпределителните мрежи включват разпределителни газопроводи и съоръжения, необходими за транспортиране на природенния газ от ГРС или АГРС до границата на собственост на потребителите и за поддържане на параметрите на природния газ на изхода на мрежата в предварително зададени граници.

  Техно-консулт 2000 ЕООД разполага с широка гама собствени машини и оборудване.
  Фирмата изгражда тръбопроводни мрежи от РЕ-HD / полиетилен с висока плътност /, като се използват машини за челно заваряване с топъл елемент или електродифузионно заваряване. Предимство на технологиите са автоматизирания контрол на процесите, както и документиране на информацията за заваръчния процес.

 

Открийте ни в Google+