ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ

ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ

ул. Адам Мицкевич 4
София,
България
23.2807978
42.7225745
0 UserLikes
Име: ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ
Адрес: София, ул. Адам Мицкевич 4
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.technoterm.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Газификация и отопление
Дейност:

Газификация и отопление.

Ключови думи: котелни системи, топлинни пещи, сушилни, автоматични газорегулаторни станции, газорегулаторни пунктове

За нас


Технотерм инженеринг е фирма с над 20-годишна история. Създадена е през април 1989 г. като първото частно дружество в областта на топлотехниката в България. Повече от двадесет години фирмата осъществява инженерингова дейност в областта на топлоенергетиката, топлотехниката и горивната техника. Реализирани са над 1600 обекта с единична топлинна мощност до 120 МW, които се характеризират с висока надеждност, голяма икономичност и екологосъобразност на световно ниво. Осигурява се сервизно обслужване на повече от 2000 обекта.


Дългогодишният опит, натрупан в инженеринговата дейност – както в мащабни енергийни проекти, така и в битовия сектор – изведе Технотерм Инженеринг на едно от челните места в бранша. Фирмата осъществява успешно следните дейности:


• проектиране на котелни ситеми, топлинни пещи, сушилни, автоматични газорегулаторни станции, газорегулаторни и измервателни пунктове, преносни, разпределителни и площадкови газопроводи
• проектиране, мениджмънт и реализация на градски газоразпределителни мрежи, транзитни междуселищни газопроводи с високо налянане
• доставка и монтаж на оборудване: котли, горелки, турбини, парогенератори, тръбопроводни системи, деаераторни системи, ХВО системи за управление, малки битови отоплителни системи
• въвеждане в експлоатация на проектираните системи, сервиз и абонаментно обслужване


Съоръженията, които предлагаме и влагаме при осъществяването на проектите си, се внасят от утвърдени производители в Европа – фирми от Германия, Швейцария, Италия, Франция и др., и са гаранция за високо качество. Специалистите ни са висококвалифицирани и периодично преминават обучение при европейските ни партньори за запознаване с новостите и повишаване на компетентността си.


Ние Технотерм Инженеринг осъзнаваме колко е важно прилагането на ясна политика по отношение на качеството, опазването на околната среда и здравето на хората.Като основен приоритет в своята дейност сме възприели опазването на околната среда и приемането на мерки за отговорно и пестеливо използване на горивата, природните ресурси, и ефектвно управление на отпадъците. 

Открийте ни в Google+
© 2014 CATALOG.BG - търсене в над 140 000 действащи български фирми